Polityka Prywatności

 

Administratorem podanych przez Ciebie danych jest 

QUANTUM CONSULTING
Przemysław Kaźmierczak
32-020 Wieliczka
ul. Źródlana 1A, NIP: 727-15-86-197; REGON: 369015659

e-mail: [email protected]

 

NASZE DANE KONTATKOWE
Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e- mail- [email protected] lub adres korespondencyjny ul. Źródlana 1A, 32-020 Wieliczka

JAKIE DANE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej dzięki której może być ona zidentyfikowana. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby skorzystać z naszych usług wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Dodatkowo, możesz w swoim profilu przekazać nam więcej danych osobowych. Podanie tych danych jest dobrowolne i pomoże nam spersonalizować kierowaną do Ciebie ofertę oraz ułatwić kontakt. Tylko od Ciebie zależy, czy podasz nam więcej danych i w każdym momencie możesz zmienić swoje ustawienia.

CEL PRZETWARZANIA

Głównym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe to zawarcie umowy. My chcemy sprzedać nasze produkty, a Ty chcesz je kupić. Jesteśmy dumni, że wybrałeś właśnie nas. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych które są niezbędne, uniemożliwia zawarcie umowy.
Jeżeli wyraziłeś na to zgodę, Twoje dane, które nam podałeś posłużą nam do celów marketingowych. Będziemy wysyłać do Ciebie wiadomości, zawierające informacje o dostępnych promocjach, wydarzeniach, konkursach i bonusach. Jeżeli podałeś dane inne niż adres mailowy, to będziemy mogli spersonalizować oferty i wiadomości specjalnie dla Ciebie. Dzięki temu będziesz otrzymywać informacje odpowiadające Twoim zainteresowaniom i preferencjom. Nikt nie lubi spamu. Aby móc ciągle ulepszać nasz serwis, przetwarzamy dane, które nam podałeś dla celów statystycznych. Chcemy być coraz lepsi, dlatego musimy perfekcyjnie znać naszych użytkowników. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, pisz śmiało do nas. Odpowiemy na wszystkie wątpliwości.

PODSTAWA PRZETWARZANIA

Dane, które podajesz rejestrując się w naszym serwisie, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej adres e-mail abyś mógł skorzystać z naszych usług, a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Twoje dane są przetwarzane również w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak zwrot lub reklamacja (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych. Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać.
Dane przetwarzamy również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nie będziemy przechowywać danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych (np. w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez organy państwowe) lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Po upływie okresu, kiedy przetwarzania danych osobowych nie jest już niezbędne dla powyższych celów są one nieodwracalnie usuwane.

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie. Poniżej przedstawiamy kategorię podmiotów, którym dane przekazujemy:
– firmy kurierskie;
– system wystawiania opinii;
– system sprawnej obsługi zwrotów i reklamacji;
– firma hostingowa;
– system komunikacji z klientami;
– systemy płatności i banki;
– podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
– dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
– właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

PRZEKAZYWANIE DANYCH ODBIORCOM SPOZA EOG
Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

PROFILOWANIE
Na naszej stronie działa także automatyczny system, który pomaga nam jak najlepiej dopasować do Ciebie naszą ofertę. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Chcemy po prostu by nasza oferta została skierowana właśnie do Ciebie.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych użytkownika, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dostarczane nam dane są chronione przy pomocy technologii SSL (Secure Socket Layer). SSL to branżowy standard szyfrowania informacji osobowych oraz danych kart kredytowych umożliwiający ich bezpieczny transfer w Internecie. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, aby dane osobowe przetwarzane były w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

Dbamy by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Podejmujemy wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

TWOJE PRAWA
Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, edytuj swoje dane w profilu lub napisz do nas.
Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy. Ma także prawo jak do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Nadto możesz żądać:
– sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,
– ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,
– przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innymi podmiotowi, jeśli o to wnosisz,
– usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi jest równoznaczne z usunięciem konta z serwisu.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego od nas żądasz odnośnie danych. Tak więc powinieneś wskazać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakich to tyczy danych i w jaki sposób te dane są przetwarzane. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na wskazany przez Ciebie adres e – mail, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na podany przez Ciebie adres e-mail.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI
Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na stronie internetowej https://www.kalski.com.pl/polityka-prywatnosci i będą obowiązywać od daty ich publikacji jedynie na przyszłość.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz: [email protected] – odpowiemy!